Rhannu + English

Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion

Warbler in West WalesSeals can be seen in Cardigan BayCwm Tydu Cardigan Bay


Harddwch Naturiol Aberteifi a Dyffryn Teifi

Amgylchynir Aberteifi gan forluniau a thirweddau hardd i ryfeddu sydd o safon amgylcheddol eithriadol. Mae’r dref wedi’i lleoli yn y canol ac oddi yma gellir mwynhau morlin Treftadaeth godidog Bae Ceredigion sy’n ymestyn tua’r gogledd i ranbarth Ceredigion ac i’r de i gyfeiriad Sir Benfro.

Mae yma filltiroedd di-ben-draw o arfordir tawel, digyffwrdd gyda childraethau tywodlyd diarffordd, traethau hygyrch arobryn, clogwyni tyrog sy’n frith o flodau ar ddechrau’r haf, ac ynysoedd sy’n gorwedd fel gemau mewn dyfroedd gloyw - dyfroedd sy’n gartref i heigiau o ddolffiniaid, llamhidyddion a morloi.

Yn y mewndir, mae tirwedd syfrdanol Dyffryn Teifi, sydd dan fantell trwch o goed, yn gartref i fywyd gwyllt dirifedi, gan gynnwys dwrgwn. Mae hefyd yn nefoedd i bysgotwyr gan fod Afon Teifi wedi ennill ei lle fel yr afon orau yn Ewrop am frithyll môr neu sewin.