Rhannu + English

Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion

 Siopa yn Aberteifi Tref

Gweithgareddau | Atyniadau | Orielau a Chrefftau | Siopa | Cerdded | Traethau

Custom House Siop ac Oriel
44-45 St Mary's Street, Cardigan. Ceredigion
SA43 1HA
F 01239 615541
Fax
: 01239 615310
www.customhousecardigan.com  E-Bost

Custom House Shop and Gallery 
View Larger Map
Aberteifi Dollty gwreiddiol wedi ei leoli yn yr hen ran o'r dref yn agos at furiau'r castell. Yn hanesyddol chwarae rhan angenrheidiol yn Aberteifi diwydiant a heddiw mae'n berthnasol modern wrth gefnogi Aberteifi datblygiad diwylliannol.