Rhannu + English

Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion

Holiday Accommodation in CardiganCardigan Festival of WalkingCyfleusterau Llety Adeg Gwyliau yn Aberteifi

Byddwch yn barod i gael eich sbwylio gan y dewis – mae gan ardal Aberteifi ddewis helaeth o westai bychan cyfeillgar, gwesteiau, parciau carafán a bythynnod gwyliau. Cewch ddewis o blith gwestai min y môr ac encilfeydd gwledig i barciau carafán golygfaol sy’n edrych dros arfordir treftadaeth gogoneddus Bae Ceredigion.

Caiff pob un o’n lletyau eu hachredu gan Fwrdd Croeso Cymru, felly gallwn eich sicrhau y cewch groeso cynnes Cymreig, a hynny mewn amgylchoedd o safon.

Mae Llyfryn Aberteifi ar gael o’r Swyddfa Groeso.