Rhannu + English

Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion

 Atyniadau Tref Aberteifi a Bae Ceredigion

Gweithgareddau | Atyniadau | Orielau a Chrefftau | Cerdded | Traethau

Mae digon i'w wneud ac i'w weld yn ardal Aberteifi. Bydd llawer o'n hymwelwyr yn awyddus i wneud dim mwy nag ymlacio a mwynhau'r golygfeydd godidog a'r morlin unigryw, ond peidiwch â cholli'r cyfle i ymweld â'n dewis helaeth o atyniadau. Gallwch fynd ar daith mewn cwch i weld dolffiniaid Bae Ceredigion, ymweld â'n safleoedd treftadaeth, loetran yn ein horielau a'n siopau crefft neu roi cynnig ar amrywiaeth eang o weithgareddau ar fôr a thir.

I gael copi o ffurflen twristiaeth Aberteifi anfonwch e.bost i Canolfan Twristiaeth Aberteifi