Rhannu + English

Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd CeredigionCelf a Chrefft

Croeso i Orllewin Cymru lle mae dylunio cyfoes, traddodiadol yn dod wyneb yn wyneb â chrefftwaith traddodiadol. Mae Aberteifi a’r ardal yn ganolbwynt creadigrwydd ac yn gartref i nifer fawr o arlunwyr dawnus a chynhyrchwyr crefft. Beth am gyfoethogi’ch arhosiad drwy ymweld â rhai o’n horielau lleol a’n siopau crefft.

Oriel Marchnad Ŷd

Mewn oriel sydd newydd ei gweddnewid, fe welwch neuadd olau ac awyrog sy’n fan arddangos i gelfwaith a chrefftwaith lleol.