Rhannu + English

Welcome ~ Croeso Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion


Camwch i mewn i dempo bywyd sy' dipyn yn fwy graddol, dewch i ddarganfod ein traethau hardd, teithiau cerdded gwych, afonydd, bywyd gwyllt syfrdanol a golygfeydd godidog.

Lle arbennig iawn i ymweld ag e a'i fwynhau yw Aberteifi, Gorllewin Cymru, tref sydd wedi'i lleoli ar foryd neu aber Afon Teifi. Mae ei threflun digyffwrdd a'i threftadaeth gyfoethog yn ffurfio cefnlen hiraethus i ddiwylliant cyfoes ffyniannus y celfyddydau, gwyliau a digwyddiadau.

Heddiw, mae Aberteifi yn cynnig profiad arbennig i'r ymwelydd, gan fod y dref wedi'i lleoli mewn man delfrydol i'ch galluogi i archwilio tirwedd a morluniau chwedlonol Dyffryn y Teifi a Bae Ceredigion. O ddewis gwyliau yn llawn gweithgaredd neu fanteisio ar gyfle gwych i ymlacio - bydd ymwelwyr yn darganfod diwylliant bywiog, llety o'r safon uchaf, bwydydd lleol arbennig a maes chwarae sy'n llawn antur a chyffro naturiol.

Menter Aberteifi Polisi Preifatrwydd